Clienttevredenheidsonderzoek 2017

Het MCL is elke werkdag altijd geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Deze openingstijden gelden in ieder geval voor de huisartsen, ook de andere disciplines zijn aanwezig en beschikbaar op deze tijden.
De apotheek is open tot 17.30 uur.  

Door het MCL zijn in totaal 200 kaarten uitgedeeld aan de bezoekers van het centrum.  Daarvan zijn er 85 retour ontvangen, een respons van 42%.
Een overgrote meerderheid van 92% ervaart geen problemen en is tevreden met de huidige openingstijden van 8.00 tot 17.00 uur. Van de geënquêteerden geeft 8% aan soms behoefte te hebben om buiten deze tijden het centrum te bezoeken. In 2018 wil het centrum door middel van continue meting nagaan waar deze behoefte van de bezoekers precies ligt zodat gericht gekeken kan worden waar verruiming van de openingstijden wenselijk is.
Bij de telefonische bereikbaarheid geeft 84% aan geen problemen het hebben ervaren met de bereikbaarheid.
  


26-04-2018

Adresgegevens

Sandelhout 1
3991 PZ Houten
www.medischcentrumleebrug.nl

routebeschrijving

Links in de regio
Klachtenformulier
Zoeken naar zorg