Orthopedagogische Psychologische Praktijk Heeroma

 

Orthopedagogische Psychologische Praktijk Heeroma is gericht op hulpverlening aan kinderen en hun gezinnen en scholen.
Er wordt laagdrempelige hulp met zorg op maat geboden. De ouders of verzorgers worden altijd bij de diagnostiek en behandeling betrokken.  Na de intake worden afspraken gemaakt over het verdere verloop van de hulp, Bij  hulpverlening worden natuurlijk ook de sterke kanten en eigen kracht van uw kind en gezin gebruikt.

 

Margriet Heeroma is GZ psycholoog, GZ-Psycholoog BIG, Orthopedagoog Generalist NVO, Registerpsycholoog Kind en jeugd NIP, EMDR Practitioner kind en jeugd en volwassenen en heeft een lange en brede  ervaring in haar vakgebied.

De Praktijk kan gedurende kortere of langere tijd kinderen en ouders helpen bij: 

 • sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen thuis en/of op school, bijvoorbeeld als uw kind onzeker, angstig, snel boos, somber is, er problemen zijn met slapen, eten of als uw kind vaak buik- en/of hoofdpijn heeft.

 • Opvoedingsproblemen, uw kind luistert bijvoorbeeld slecht of is brutaal of u voelt u onmachtig in de opvoeding.

 • Trauma verwerking (EMDR en symbooldrama) bij kinderen en volwassenen

 • Rouwverwerking, bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbare of na een echtscheiding of verhuizing.

 • Problemen in de relatie kind-ouder, kind-leerkracht, kind-leeftijdgenootjes, ouders-leerkracht/school.

 • Concentratie- en werkhoudingsproblemen.

 • Problemen met naar school gaan.

 • Ontwikkelingsproblemen of meer specifieke problematiek zoals ADHD, (hoog)begaafdheid, stoornissen binnen het autistisch spectrum, NLD (Niet Verbale Leerstoornis). 

  In EMC Leebrug wordt samengewerkt met de verschillende aanwezige disciplines zoals de huisarts, diëtist en fysiotherapie. 

  Contact: 030-6994255

  www.praktijkheeroma.nl

Adresgegevens

Sandelhout 1
3991 PZ Houten
www.medischcentrumleebrug.nl

routebeschrijving

Links in de regio
Klachtenformulier
Zoeken naar zorg